Eestseisus

ENÜ juhtimine

Iga osapoolt esindab ümarlauas vähemalt üks volitatud isik. Ümarlaua koosolekud toimuvad reeglina üks kord kvartalis.
Ümarlaud valib volitatud isikute hulgast  eesistuja ja tema kaks asetäitjat. Ümarlaua tegevuse jooksvaks koordineerimiseks, otsuste ja avalduste ettevalmistamiseks ja eesistuja abistamiseks ümarlaua koosolekute ettevalmistamisel on moodustatud ümarlaua eestseisus.
Eestseisusesse kuuluvad eesistuja, tema asetäitjad, peasekretär, ümarlaua esindaja EWL juhatuses ja tema asetäitja, tegutsevate töörühmade juhid.
Ümarlaua töö järjepidevuse tagamiseks ja tehniliseks teenindamiseks ning sidepidamiseks siseriiklike ja rahvusvaheliste organisatsioonidega on asutatud ENÜ Sihtasutus. Sihtasutuse nõukogu liikmeteks on eesistuja ja tema kaks asetäitjat. Ümarlaud on nimetanud ametisse peasekretäri, kes on ühtlasi ka sihtasutuse juhataja

ENÜ eestseisusesse kuuluvad eesistuja Harda Roosna, tema asetäitjad Kaia Kapsta Forrester ja Riina Kütt.

Samuti kuuluvad eestseisusesse ENÜ Sihtasutuse juhataja ja ühtlasi ENÜ peasekretär Eha Reitelmann, ENÜ esindaja EWL juhatuses Riina Kütt ja ENÜ töörühmade juhid.

Scroll to top
Eesti Naisteühenduste Ümarlaud