Kirjad ja pöördumised

2022. aastal oleme riigiasutustele saatnud järgmised kirjad ja pöördumised:

Jaanuaris saatsime Riigikogu riigikaitsekomisjonile pöördumise seoses seadusemuudatusega, mis käsitles toiduainete jm esmavajaliku võõrandamist eraisikutelt.

Veebruaris andsime Sotsiaalministeeriumi tellimusel sisendi Lastekaitseliidule lastegarantii tegevuskava koostamiseks.

Aprillis saatsime justiitsministeeriumile ettepanekud naistevastase ja perevägivalla tõkestamise direktiivi eelnõu kohta

Juunis saatsime sotsiaalministeeriumile kommentaarid Eesti CEDAW aruande kohta

Septembris saatsime sotsiaalministeeriumile ettepanekud perehüvitiste seaduse ja perekonnaseaduse muutmise seaduse kohta

2023. aastal oleme riigiasutustele saatnud järgmised kirjad ja pöördumised:

Jaanuaris pöördusime Vabariigi Presidendi poole seoses perehüvitiste seaduse jt seaduste muutmise seaduse väljakuulutamisega

Jaanuaris saatsime Riigikantseleile ettepanekud Rohepöörde tegevusplaani kohta

Mais saatsime Riigikogule arvamuse perehüvitiste seaduse muudatuste kohta

Mais saatsime peaministrile ja rahandusministrile arvamuse maksuseaduste muudatuste paketi kohta

Mais saatsime justiitsministeeriumile arvamuse perekonnaseaduse jt seaduste muudatuste kohta (nn “abieluvõrdsus”)

Scroll to top
Eesti Naisteühenduste Ümarlaud