Võrdõiguslik omavalitsus

Projekti “Koos võrdõiguslikuma ühiskonna poole” raames korraldas ENÜ Sihtasutus koostöös maakondlike naisteühenduste ümarlaudade ja Eesti Maanaiste Ühendusega 12 koolitus- ja arutluspäeva kohaliku omavalitsuse juhtidele, ametnikele, volikogu komisjonide liikmetele ühise pealkirjaga “Kohalik elu naiste pilgu läbi- kuidas edasi?

Päevakavas on olnud kolm ettekannet:

Mida saaks KOV teha, et naiste ja meeste võrdõiguslikkust edendada -Eha Reitelmann,  Eesti Naisteühenduste Ümarlaua SA juhataja

Milline pilt avaneb Eesti naiste olukorrast võrdluses teiste riikidega- Riina Kütt, Eesti Naisteühenduste Ümarlaua SA,soolise võrdõiguslikkuse ekspert

Kuidas elavad Eesti maapiirkondade naised? Ülevaade värskest uuringust- Kadri Soo, Tartu Ülikooli teadur

Ettekannetele on järgnenud arutelu, kuidas uuringust tulenevaid ettepanekuid ellu viia

Koolitused Järva maakonnas (augustis) ja Rapla maakonnas (septembris) õnnestus läbi viia silmast-silma kohtumisega.

Järgnevad koolitused on koroonapiirangute tõttu toimunud veebikeskkonnas:

Viljandimaal 1. oktoobril ja Läänemaal 8. oktoobril.

Jõgevamaal 16. veebruaril, Viljandimaal 3. märtsil, Ida-Virumaal ja Valgamaal 9. märtsil, Hiiumaal 10. märtsil, Harjumaal 22. märtsil, Lääne-Virumaal 23. märtsil, Võrumaal 24. märtsil.

Kokku osales koolitustel 140 kohaliku omavalitsusega seotud isikut (volikogude ja volikogu komisjonide liikmed, vallaametnikud, vallavalitsuse liikmed)

Scroll to top
Eesti Naisteühenduste Ümarlaud