Lasterikast Eestit toetavate ja perede heaolu tagavate teenuste koostööpakkumineENÜ Sihtasutus osaleb Sotsiaalministeeriumi strateegilise partnerluse projektis „Lasterikast Eestit toetavate ja perede heaolu tagavate teenuste koostööpakkumine”, kus taotlejaks on Sihtasutus Väärtustades Elu ja partneriteks
MTÜ Laste ja Noorte Kriisiprogramm
MTÜ Dialoog Laste Nimel
MTÜ Eesti Lepitajate Ühing
MTÜ Pro Familia
MTÜ Vaiter
MTÜ Hingekeel
MTÜ Eesti Unekooli Ühing
MTÜ Eesti Naiste Varjupaikade Liit
 
ENÜ ülesandeks projektis on sisendi andmine inimeseõpetuse ja perekonnaõpetuse ainekavade täiendamiseks ning vajalike õppe ja metoodiliste materjalide väljatöötamine, õpetajate koolitamine.
Lisaks tegelema perede heaolu teemalise huvikaitsega.
Scroll to top
Eesti Naisteühenduste Ümarlaud