Postiteenuste kasutamine

Järgnevalt käsitletakse maanaiste kogemusi posti saamise ja saatmisega. Valdav enamik uuringus osalenud naisi on saanud või saatnud posti (nt kirjad, tellitud ajalehti või ajakirjad) ning postipakke. 6% uuritavatest teatas, et neil ei käi üldse posti, iga kümnes ei ole saanud ega saatnud pakke. Posti saanud või saatnud naisteston teenusega väga rahul 59%, kolmandik aga enam-vähem rahul (joonis 9). Posti saamise või saatmisega rahulolematuid on 7%. Postipakkide saamise ja edastamisega on väga rahul iga teine vastaja, ent iga seitsmes ei ole märgitud teenusega rahul.

Joonis 9. Rahulolu posti ja postipakkide saamise või saatmisega (osakaal posti või pakke saanud/saatnud naistest)

Tartu- ja Harjumaa naiste seas on enim neid, kes on postiteenustega väga rahul (70-89%; tabel 22). Kirjade ja ajalehtede saamise suhtes kriitilisi vastajaid on enim Võru-, Ida-Viru-, Viljandi- ja Järvamaa naiste hulgas. Pakkide saamise ja saatmisega on vähe rahul Jõgeva-, Võru- ja Viljandimaa vastajad.

Tabel 22. Rahulolu posti ja postipakkide saamise või saatmisega maakondade järgi (posti ja pakke saanud/saatnud vastajad)

 Posti saamine ja saatmine   Pakkide saamine ja saatmine   
 Väga rahul Enam-vähem rahul / ei ole rahul Väga rahul Enam-vähem rahul / ei ole rahul 
 %N%N%N%N
Tartumaa88,711011,31475,87724,224
Harjumaa81,216518,83869,513430,559
Lääne-Virumaa71,47828,63150,34949,748
Hiiumaa56,61643,41252,11747,915
Läänemaa49,11350,91340,11159,917
Valgamaa48,32251,72336,31663,728
Raplamaa47,33652,74049,83850,239
Jõgevamaa45,43554,64220,71579,358
Järvamaa38,81761,22747,02053,023
Viljandimaa37,44262,67032,63667,475
Ida-Virumaa35,22764,85037,53062,550
Võrumaa34,12665,95032,62267,446

Vastajatel, kes ei olnud posti saamise või saatmisega rahul, paluti täpsustada rahulolematuse põhjus. Enamasti oli murekohaks liiga kaugel asuv postkast kirjade saatmiseks (44%; tabel 23). Vastajaid morjendas ka see, et post käib liiga harva (23%) või tellitud ajalehed jõuavad koju väga hilja (18%). Näiteks kurdeti, et ajalehed jõuavad mõnikord alles lõunaks või õhtuks, mistõttu kaotab lehtede tellimine mõtte. Kaevati veel posti kaotsi mineku või valede kirjade saamise üle. Päris mitmed vastajad lisasid kommentaari, kus kurtsid postkontori sulgemise, asukoha kauguse või ebasobivate lahtiolekuaegade üle (9%). Näiteks märgiti, et postkontor on lahti ainult tööpäevadel, kuhu (eemal) töötav inimene hästi ei pääse. Probleem on ka tähitud kirjade saamisega. Nende kättesaamiseks tuleb minna postkontorisse, mis tähendab sageli tööajal teise asulasse sõitu.

„Post jõuab mõnikord kohale alles õhtul. Kirjade saatmine on päris hulluks läinud, kuna need jõuavad mõnikord kohale alles paari nädala pärast.“

„Postkasti tühjendatakse 3 korda nädalas, mitte iga päev, kuigi margi hind on kallis.“

„Vahest jääb post tulemata või kaob ära kastist.“

„Võeti ära võimalus kasutada postkontorit. Ja lükati sellega kaela müüjatele suurem koormus.“

„Tähitud kirju ei tooda koju ja järele peab minema 14 km kaugusele ning postkontor on laupäev pühapäev kinni, tööpäeval kl 18.00 avatud.“

„Side on lahti ainult pensionäridele ja töötutele e. valel kellaajal.“

„Meil ei ole postkasti, sest see tuleks Eesti Posti nõudel panna suure tee äärde, mis on ikka veel 1,5km kodust.“

Tabel 23. Posti saamise või saatmisega rahulolematuse põhjused (osakaal posti saamise/saatmisega rahulolematutest vastajatest)

%N
Postkast kirjade saatmiseks asub kodust kaugel4497
Post käib harva22,850
Post (ajalehed) saabub liiga hilja17,639
Minu postkast asub kodust kaugel15,434
Post läheb kaotsi, vale post1022
Postkontor asub kaugel, avatud ebasobivatel aegadel8,619

Valdav enamik postipakkide saamise või saatmisega mitte rahul vastajaid kurtis, et pakiautomaat asub kodust kaugel (81%; tabel 24). Lihtsam on neil, kes saavad pakil järel käia autoga. Kellel autot ei ole, peavad kulutama tunde, et ühistranspordiga pakile järele minna. Mõned vastajad tõid välja, et pakid saab automaadist kätte, ent pakkide saatmiseks peab minema postkontorisse. Uuritavate sõnul on mõnes maapiirkonnas asuvas pakiautomaadis vähe kohti.

„Auto peab olema, siis saab paki ära tuua, pakiautomaat asub kaugemal, suuremas alevikus.“

„Lähim pakiautomaat 40 km kaugusel. Kulleriga võtab rohkem aega. On juhuseid, kus talvel kuller keeldus selliste teedega meile sõitmast. Tuli pakile ise 40 km kaugusele järgi sõita.“

„Tavapakid saan kätte Ramsi poest, mis on väga mugav, aga probleem on paki saatmisega. Selleks peab linna sõitma.“

Pakkide saatmise teema puhul nurisesid vastajad samuti postkontorite asukoha kauguse ja ebasobivate lahtiolekuaegade üle. Mainiti veel, et mõnes postkontoris on väga pikad järjekorras ning paki saatmise teenus on kallis.

„Postkontoris, Raplas, on pea alati väga pikad järjekorrad. Sealsed klienditeenindajad on ordenit väärt, et nad üksi sellise koormusega toime tulevad ja alati rõõmsad, naerusuised ja heatahtlikud on.“

„Postkontori paki teenus on kallis võrreldes pakiautomaadiga.“

„Polegi postkontorit. On pood ja on müüjad, kes peavad sellega tegelema oma töö kõrvalt.“

„Pakiautomaati ei ole. Postipunkt on 7 km kaugusel, liinibussiga seal käimine võtaks 5 tundi.“

Tabel 24. Postipaki saamise või saatmisega rahulolematuse põhjused (osakaal postipaki saamise/saatmisega rahulolematutest vastajatest)

 %N
Pakiautomaat asub kodust kaugel81,1279
Postkontori lahtiolekuajad ei ole sobivad27,996
Ma ei oska pakiautomaati kasutada4,816
Scroll to top
Eesti Naisteühenduste Ümarlaud