ENÜ tegevus

ENÜ on välja andnud infomaterjalid “Mis on ja mida näitab sooline palgalõhe” ja “Mida tähendab võrdse töö eest võrdne palk

2020. a. kevadel algatas Euroopa Komisjon konsultatsiooni palkade läbipaistvuse suurendamise meetmete osas.

ENÜ esitas Sotsiaalministeeriumile oma seisukohad 4. mail ja 6. mail.

2021. aasta märtsis saatis Euroopa Komisjon liikmesriikidele palkade läbipaistvuse suurendamise direktiivi eelnõu koos mõjude analüüsiga

ENÜ esitas saatis Sotsiaalministeeriumile oma seisukohad direktiivi eelnõu kohta 18. märtsil 2021.

Scroll to top
Eesti Naisteühenduste Ümarlaud