Valge Lindi auhind

Eesti Naisteühenduste Ümarlaud annab igal aastal 25. novembril välja Valge Lindi auhinna.

Auhind antakse välja üksikisikule või organisatsioonile, kes möödunud aasta jooksul on kõige rohkem ära teinud Eestis naistevastase vägivalla tõkestamiseks või probleemist teavitamiseks.

Esimese Valge Lindi auhinna andis ENÜ 2004. aastal Lääne Politseiprefektuuri korrakaitseosakonna politseidirektor Joosep Kaasikule, kelle töö tulemusel viidi Eesti Sotsiaalprogrammide Keskusega koostöös läbi pilootprojekt, millega täiustati perevägivalla kajastamist Eesti politseistatistikas.

2005. aastal pälvis auhinna Põhja Tallinna Valitsus, mis tollase linnaosavanema Sirje Potissepa eestvedamisel toetas esimese pealinna ametiasutusena praktiliste sammudega naiste varjupaiga avamist Tallinnas.

2006. aastal anti auhind Tartu Naiste Varjupaigale USA meesterapeudi Lundy Bancrofti raamatu „Miks ta seda teeb? Kuidas mõtlevad vihased ja kontrollivad mehed“ eesti keeles välja andmise eest.

2007. aastal anti auhind Tapa vallavalitsuse sotsiaalnõunik Ene Augasmägile panuse eest Tapal asuva lähisuhtevägivalla all kannatavate naiste varjupaiga avamisel, aga ka teema laiemal teadvustamisel kogu maakonnas.

2008. aastal sai auhinna Jõhvi vallavolikogu Ida-Virumaa Naiste Tugikeskus-Varjupaiga tegevuse toetamise eest ja varjupaiga tegevuseks tasuta ruumide eraldamise eest.

2009. aastal anti auhind Eesti Päevalehe ajakirjanik Kadri Ibrusele, kes on kirjutanud vägivalla kohta sisukaid ja analüüsivaid artikleid, mis on järjekindlalt heitnud valgust sellele Eesti ühiskonna varajatud alale.

2010. aastal pälvisid auhinna ETV saate Jõulutunnel tegijad perevägivalla kui Eestis kõige laiemalt levinud naistevastase vägivalla vormi käsitlemise eest oma saates.

2011. aastal pälvis auhinna Justiitsministeerium seaduseelnõu väljatöötamise eest, millega lisati Karistusseadustikku erinevatel eesmärkidel toime pandud inimkaubanduse kuriteokoosseisud.

2012. aastal tunnustas Eesti Naisteühenduste Ümarlaud (ENÜ) Valge Lindi auhinnaga Lõuna Ringkonnaprokuratuuri ringkonnaprokuröri Raul Heidot.

2013. aastal pälvisid auhinna Politsei- ja Piirivalveameti korrakaitseosakonna juhtivkorrakaitseametnik Kati Arumäe ja Keskkriminaalpolitsei juhtivkriminaalametnik Kerli Palu, kelle ühistööna viidi ellu projekt “Koostöös loome turvalisust”.

2014. aastal pälvis auhinna Sotsiaalministeeriumi soolise võrdõiguslikkuse osakonna peaspetsialist Helen Sööl panuse eest naiste tugikeskuste arendamisse.

2015. aastal pälvis auhinna Eesti Naiste Varjupaikade Liidu psühhoterapeut Kait Sinisalu seitsme aasta pikkuse töö eest naiste tugikeskuste ja tugitelefoni 1492 juures.

2016. aastal tunnustas Eesti Naisteühenduste ümarlauad Eesti Naiste Varjupaikade Liidu  kümne aastast tööd vägivalda kogenud naistele ja lastele kvaliteetse tugikeskuse teenuse ülesehitamisel põhimõttel, et asjatundlik ja vajadustele vastav abi oleks kättesaadav igas Eestimaa nurgas

2017. aasta Valge Lindi auhinna pälvis Läänemaa Naiste Tugikeskuse juhataja Leili Mutso naiste tugikeskuse teenuse käivitamise ja säilitamise eest Lääne- ja Hiiumaal.

2018. aasta Valge Lindi auhinna pälrvis justiitsminister Urmas Reinsalu seadusemuudatuste algatamise eest, mis lisavad turvatunnet väga paljude vägivalda kogenud naiste ja laste ellu.

2019. aastal tunnustas Eesti Naisteühenduste Ümarlaud Tartu Ülikooli õppejõud Kadri Sood pikaajalise panuse eest laste- ja naistevastase vägivalla alastesse teadusuuringutesse ja nende teemade käsitlemise eest ülikooli õppetöös.

2020. aasta Valge Lindi auhinna pälvis psühholoog ja pereterapeut Kätlin Konstabel psühholooglise vägivalla teema tasakaaluka ja asjatundliku avamise ning vaimse tervise temaatika järjepideva käsitlemise eest meedias.

2021. aasta Valge Lindi auhinna pälvis vandeadvokaat Ene Ahas, kes advokaadi, koolitaja kui vanemlusnõustaja rollis on aastaid aidanud leida vägivallast väljapääsu väga paljudel peredel ja loonud turvalisust nii emadele kui lastele.

Scroll to top
Eesti Naisteühenduste Ümarlaud