Strateegilised eesmärgid ja tegevused

45. Igas kriitilises probleemvaldkonnas määratakse kindlaks probleem ning pakutakse  välja strateegilised eesmärgid koos konkreetsete sammudega, mida tuleb astuda nimetatud eesmärkide saavutamiseks. Strateegilised eesmärgid tuletatakse kriitilistest probleemvaldkondadest ning nende saavutamise konkreetsed sammud põimuvad  võrdõiguslikkuse, arengu ja rahuga – Nairobis vastu võetud “Naiste edendamise tulevikku suunatud strateegiate” eesmärkidega – ning peegeldavad nende vastastikust sõltuvust. Eesmärgid ja sammud on omavahel seotud, prioriteetse tähtsusega ning üksteist vastastikku tugevdavad. Tegevusplatvormi eesmärgiks on toetada eranditult kõiki naisi, kes kogevad sageli ühesuguseid takistusi, kusjuures erilist tähelepanu pööratakse kõige ebasoodsamas olukorras olevatele naistele.

46. Tegevusplatvorm tunnistab, et  täieliku võrdõiguslikkuse saavutamisel ning naiste edendamisel seisavad nende ees rassilised, vanuselised, keelelised, etnilised, kultuurilised, usulised või puuetest johtuvad barjäärid, samuti on tegemist ka põlismaiste või erinevat staatust omavate naistega. Paljud naised põrkuvad takistustele, mis tulenevad nende staatusest perekonnas, iseäranis üksikvanema rolli täites ning sotsiaal-majanduslikust staatusest, sealhulgas elutingimustest maal, isoleeritud või vaesuse alla kannatavates piirkondades. Täiendavaid takistusi kogevad naised-põgenikud, sealhulgas väljatõrjutud naised, aga ka naised-immigrandid ja migrandid, nende seas migrantidest naistöötajad. Paljud naised elavad tingimustes, kus valitseb suurem keskkonna-katastroofide, tõsiste haiguste ning nakkuslike tõbede oht või kus nende vastu suunatud vägivald on laialdaselt levinud.

Scroll to top
Eesti Naisteühenduste Ümarlaud